Visie

Formula E ®   wil de interesse aan elektromobiliteit en alternatieve aandrijvingen bevorderen. Vooral de vertrouwdheid met elektrovoertuigen en- aandrijvingen moet voorbehoud tegen deze milieuvriendelijke, toekomstwijzende technologie verminderen. Het samengaan von plezier in snel rijden en milieubescherming door elektromobiliteit wordt door ons in praktijk gebracht.

 

 

 

Wij hebben ethische principes:

 

·         -   eerbaar en rechtschapen handelen

 

·         -   voldoende loon en salaris

 

·         -   samen elektromobiliteit promoten

 

·        -   verantwoording voor werknemers en partners

 

 

Onze partners zijn: